Antoni Horst Memorial Lectures 2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. w ramach cyklu wykładów Antoni Horst Memorial Lectures prof. dr hab. Mieczysław Chorąży wygłosił uroczysty wykład pt.: „O złożoności fenomenu życia”.

Prof. Mieczysław Chorąży (ur. 31 sierpnia 1925 r. w Janówce), lekarz onkolog, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową, a także epidemiologią molekularną. Wniósł znaczący wkład w badania nad uszkodzeniami DNA i chromosomów u mieszkańców skupisk przemysłowych oraz komunalnych na Śląsku. Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych.

Na zakończenie uroczystości, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, Dyrektor Instytutu wręczył prof. Chorążemu pamiątkową statuetkę z wizerunkiem prof. Antoniego Horsta.

Powrót