ANTONI HORST MEMORIAL LECTURES 2019

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu ma zaszczyt
zaprosić na uroczysty wykład w ramach dorocznego cyklu
ANTONI HORST MEMORIAL LECTURES

pod tytułem

O złożoności fenomenu życia,

który wygłosi

prof. dr hab. Mieczysław Chorąży

Wykład odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali wykładowej
Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, ul Strzeszyńska 32.

Powrót