Dzień Hematologii 2022

15 listopada br. w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu odbędzie się drugi Dzień Hematologii, organizowany w ramach europejskiego projektu NEXT_LEVEL, tym razem poświęcony tematyce CAR-T w terapii nowotworów hematologicznych.

Wydarzenie skierowane jest do różnych grup odbiorców m.in. uczniów szkół podstawowych i średnich, nauczycieli, pacjentów, studentów, naukowców i lekarzy specjalistów, a jego celem jest przybliżenie szerokiej publiczności terapii CAR-T – obecnie najbardziej zaawansowanej i najbardziej nowoczesnej technologicznie formy immunoterapii komórkowej, która może być stosowana w leczeniu nowotworów takich jak chłoniaki i białaczki.

Wśród zaproszonych prelegentów jest dwójka wybitnych polskich hemato – onkologów: prof. dr hab. n. med. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie będzie na żywo transmitowane na platformie YouTube: https://youtu.be/6UJyNDRFhbo

Szczegółowy program:

09:00 – 10:00 „CAR-T – tajna broń w walce z nowotworami”, mgr Marta Kasprzyk, Instytut Genetyki Człowieka PAN
10:30 – 11:30 „CAR-T 2022”, prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
12:00 – 13:00 “Implementation of the CAR technology into clinics, product development and possible modifications – a scientist’s perspective”, dr n. med. Tomasz Kolanowski, Instytut Genetyki Człowieka PAN
13:30 – 14:30 “CAR-T – and what’s next?”, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Powrót