Oferta pracy w Zakładzie Genetyki Nowotworów

Nazwa stanowiska: Starszy Laborant

Oferta Pracy w ramach projektu finansowanego przez NCN „Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych”

 
Wymagania:

 1. Absolwent lub student 5 roku studiów biologicznych lub pokrewnych (biologia, biotechnologia, farmacja)
 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 3. Podstawowa wiedza z zakresu genetyki i biologii nowotworów.
 4. Silna motywacja do pracy badawczej.
 5. Dobra organizacja czasu i miejsca pracy.
 6. Umiejętność pracy w zespole badawczym.
 7. Biegłość w komunikowaniu się i redagowaniu tekstów w języku angielskim.

Opis zadań:

 1. Hodowla linii komórkowych.
 2. Izolacja RNA/ DNA.
 3. Przeprowadzanie reakcji PCR.
 4. Przygotowywanie produktów PCR do sekwencjonowania.
 5. Przygotowywanie buforów i pożywek hodowlanych.

Typ konkursu NCN: HARMONIA 6

Numer grantu: 2014/14/M/NZ2/00529
Termin składania ofert: 31.07.2016
Forma składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę, miesięczne wynagrodzenie 2500 zł brutto

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać pocztą elektroniczną na adres jjanisz@man.poznan.pl, następujące dokumenty:

 1. CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
 1. list motywacyjny.

Po terminie składania dokumentów, tj. 31.07.2016 r najlepsi kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną.

OFERTA PRACY STARSZY LABORANT ZGN 15.07.2016 PROJEKT NCN

 

 

Powrót