Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – marzec 2018 r.

W dniu 23 marca br. odbędzie się 39. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN. O godz. 11.00 w części otwartej mgr Maciej Śmiałek przedstawi tezy pracy doktorskiej pt.: „Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)”.

Powrót