Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kasprzyk

20 listopada 2023r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kasprzyk

pt. „Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell non-Hodgkin lymphomas”

Promotor:
Prof. IGC PAN, dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Lidia Gil (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Dr hab. Jakub Mieczkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Prof. IChB PAN dr hab. Katarzyna Rolle (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)

Powrót