Ekspresja wybranych miRNA u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Występujący:
mgr Ewelina Kałużna

Data:
12 kwietnia 2016 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót