miRNAs involved in LSCC pathogenesis.

Występujący:
Mgr inż. Joanna Janiszewska

Data:
8 października 2019 r.
13:00

Miejsce:
Sala seminaryjna IGC PAN

Powrót