Międzynarodowa konferencja 4th BEAT-PCD Conference and 5th PCD Training School

IGC PAN organizuje międzynarodową konferencję na temat pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD).

Data: 26 – 29 marca 2019 r.
Miejsce: Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, Poznań
Uczestnicy: naukowcy, lekarze, specjaliści

Program

Strona www: http://www.beatpcd.org/events

Pierwotna dyskineza rzęsek PCD to rzadka choroba genetyczna, której przyczyną jest upośledzenie funkcjonowania rzęsek ruchomych obecnych w organizmie człowieka Diagnostyka PCD jest trudna, ze względu na mało specyficzne objawy (głównie ze strony układu oddechowego), a także ze względu na dużą liczbę genów zaangażowanych w patogenezę tej choroby.

Wydarzenie jest organizowane w ramach multidyscyplinarnego projektu „BEAT-PCD” (COST BM1407, http://www.beatpcd.org/), który zrzesza naukowców i lekarzy różnych specjalności, celem opracowania nowych metod diagnostyki oraz leczenia PCD, a także podniesienia wiedzy na temat tej choroby. Organizowana w Poznaniu Konferencja podsumowuje 4 lata realizacji całego projektu (4th BEAT-PCD Conference). Równolegle jest także zorganizowana Szkoła Treningowa na temat PCD (5th PCD Training School) dla naukowców i lekarzy na wczesnych szczeblach kariery z różnych krajów świata.

Podczas Konferencji zaprezentowane są wspólne projekty uczestników, najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i genetyki PCD, a także z dziedziny szeroko pojętej pulmonologii oraz biologii rzęsek. W trakcie Szkoły Treningowej mają miejsce się liczne unikalne warsztaty i szkolenia prowadzone przez światowej sławy ekspertów PCD, w tym warsztaty z zakresu diagnostyki, leczenia, epidemiologii PCD oraz fizjoterapii oddechowej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Sponsorzy

Powrót