Nowa publikacja: Programmable site-specific nucleases for target genome engineering.

Hryhorowicz M, Mazurkiewicz N, Zeyland J, Nowak-Terpiłowska A, Słomski R, Lipiński D
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak; Wydawn. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, str. 96-101, ISBN: 978-83-66139-02-2; 978-83-65677-93-8 (całość)
MNiSW-5.

Nowa publikacja: Włóknienie wątroby a odpowiedź na leczenie pegylownym interferonem alfa i rybawiryną u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.

Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Nowak J, Bereszyńska I, Mozer-Lisewska I, Nowak T, Czubała K, Dziechciowska K, Barcińska D, Wysocki J, Januszkiewicz-Lewandowska D
W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Cz. VII.  Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Red. J. Nyćkowiak , J. Leśny, wyd. Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-27-5, Poznań 2018, str. 72-77. MNiSW-5.