Nowa publikacja: Immune chemistry of ASA.

Kurpisz M, Kamieniczna M, Nowicka-Bauer K
W: Immune Infertility. Impact of Immune Reactions of Human Fertility. Second Edition (Eds. Krause WKH, Naz RK), Springer Int. Publ., ISBN: 978-3-319-40786-9, 2017: 109-123.

Nowe publikacje – rozdziały w książce

W monografii pt: „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”, pod red. Jacka Leśnego i Jędrzeja Nyćkowiaka, ISBN- 978-83-65362-90-2, 2016 ukazały się cztery rozdziały, których autorami są pracownicy Zakładu Patologii Molekularnej Instytutu.