Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w kwestii testów genetycznych wykrywających obecność SARS-CoV-2 z dnia 12 czerwca 2020 roku

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN od początku kadencji 2020 – 2023 intensywnie włączył się w dyskusję na temat metod walki z pandemią SARS-CoV-2. Przejawem tego zaangażowania  jest publikacja stanowiska w kwestii testów genetycznych wykrywających obecność SARS-CoV-2 z dnia 12 czerwca 2020 roku, dostępnego na stronie internetowej Komitetu.

Journal of Applied Genetics

Journal of Applied Genetics (JAG) osiągnął IF2015 = 1.929. Jest to najwyższy IF jaki dotąd pismo osiągnęło i o 0,452 wyższy niż w ubiegłym roku.