PlatonTV – W prostych słowach: Komórki macierzyste

Prof. Maciej Kurpisz z Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IGC PAN wyjaśnia jak wielki potencjał drzemie w komórkach macierzystych.

Powrót