Antoni Horst Memorial Lectures 2017

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Instytucie zainaugurowano cykl wykładów poświęconych pamięci jego założyciela pn. Antoni Horst Memorial Lectures. Pierwszy wykład pt. „Dodatkowa siła nauki – przykład UNESCO i skutecznej dyplomacji naukowej”  wygłosił  prof. Maciej Nałęcz, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1999), doktor honoris causa Uniwersytetu Artois w Arras oraz konsultant Dalekowschodniej Międzynarodowej Sieci Biologii Molekularnej, grupującej między innymi kilku laureatów nagrody Nobla (1997). Na zakończenie uroczystości, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, Dyrektor Instytutu wręczył prof. Nałęczowi pamiątkową statuetkę z wizerunkiem prof. Antoniego Horsta.

Powrót