Dwugłos Nauki – „Postępy transplantologii – nadzieje i ograniczenia”, Poznań, 23.11.2021 r.

W dniu 23 listopada br. w Sali Turkusowej Pałacu Działyńskich Oddziału PAN w Poznaniu odbyła się sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki – „Postępy transplantologii – nadzieje i ograniczenia”. Sesję otworzył prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu. Jako pierwszy wykład pt. „Czy urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia rozwiążą w najbliższym czasie problem ograniczonej liczby dawców serca?” wygłosił prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, wykład pt. „Innowacyjna technologia wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych” wygłosił prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w sesji prowadzonej przez prof. dr hab. Michała Witta, Dyrektora Instytutu IGC PAN. Z kolei siostra prof. dr hab. Barbara Chyrowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosiła wykład zatytułowany „Intrygująca zmiana. Moralne aspekty ksenotransplantacji”, a ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec reprezentujący Instytut Nauk Technologicznych Uniwersytetu Opolskiego „Modelowa złożoność ksenotransplantacji – między (bio)etyczną „bezradnością” a zasadnymi wątpliwościami” . Drugą sesję prowadził prof. dr hab. Jerzy Brzeziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obydwie sesje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, śledzić ją można było również na kanale YouTube.

Wśród gości znaleźli się m.in. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański; prof. Andrzej Legocki, czł. rzecz. PAN; prof. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN; prof. Piotr Ślósarz, Prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach; prof. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, jak również ks. Jan Frąckowiak, Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Powrót