Pierwszy ESR meeting w ramach projektu NEXT_LEVEL

W dniach 17 – 18. 10. 2022 r, w Instytucie Genetyki Człowieka PAN będzie odbywać się pierwszy Early Stage Researchers Meeting organizowany w ramach projektu NEXT_LEVEL, skierowany do doktorantów instytucji uczestniczących w projekcie tj. IGC PAN, University Medical Center Groningen, Ghent University i Ulm University. Program wydarzenia obejmuje dwa tematy warsztatowe: Komunikacja naukowa oraz Budowanie personalnej marki naukowca w mediach społecznościowych. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz networkingu między młodymi badaczami.

Więcej na stronie projektu: https://www.nextlevel-h2020.eu/

Powrót