Prof. Ryszard Słomski wziął udział w posiedzeniu Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej, Genewa, 4-7.12.2018 r.

W dniach 4-7 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej.

Polska delegacja składała się z osób reprezentujących Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Ambasador Zbigniew Czech ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie, Minister Mirosław Broiło oraz Sylwia Cugier. W obradach uczestniczył prof. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Program konferencji określonej jako międzysesyjna w latach 2018-2020, miał na celu omówienie i promowanie wspólnego rozumienia i skutecznego działania na rzecz wzmocnienia wdrażania wszystkich artykułów Konwencji w celu lepszego reagowania na bieżące wyzwania.

Powrót