Nowa publikacja: DNA variants in Helicobacter pylori infected patients with chronic gastritis, dysplasia and gastric cancer.

Hnatyszyn A, Szalata M, Skrzypczak-Zielińska M, Wielgus K, Stańczyk J,  Dziuba I, Mikstacki A, Dobrowolska A, Waszak M, Hnatyszyn PT, Słomski R
Advances in Medical Sciences, 2019, 64: 79-84, IF-2,080, MNiSW-70.

 

Powrót