Nowa publikacja: FKBP5 polymorphism is associated with insulin resistance in children and adolescents with obesity.

Fichna M, Krzyśko-Pieczka, Żurawek M, Skowrońska B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Fichna P
Obes Res Clin Pract, 2018,  12 (1, Suppl. 1): 62-70, IF-2.153, MNiSW-15.

Link do publikacji

Powrót