Nowa publikacja: Global methylation status of sperm DNA in carriers of chromosome structural aberrations.

Olszewska M, Barciszewska MZ, Frączek M, Huleyuk N, Chernykh VB, Zastavna D, Barciszewski J, Kurpisz M
Asian Journal of Andrology, 2017, 19: 117-124, IF-2.996, MNiSW-40.

Link do publikacji

Powrót