Nowa publikacja: Polymorphic variants of the HSD11B1 gene may be involved in adverse metabolic effects of glucocorticoid replacement therapy in Addison’s disease.

Fichna M, Żurawek M, Gryczyńska M, Sowińska A, Nowak J, Ruchała M
Eur J Intern Med. 2016 Apr 13. pii: S0953-6205(16)30047-4; IF 2,891; MNiSW 35

Link do publikacji

Powrót