Nowa publikacja: The impact of in vitro cell culture duration on the maturation of human cardiomyocytes derived from induced pluripotent stem cells of myogenic origin.

Lewandowski J, Rozwadowska N, Kolanowski TJ, Malcher A, Zimna A, Rugowska A, Fiedorowicz K, Łabędź W, Kubaszewski Ł, Chojnacka K, Bednarek-Rajewska K, Majewski P, Kurpisz M
Cell Transplantation, 2018, 27 (7): 1047-1067, IF-2,885, MNiSW-35.

Link do publikacji

Powrót