Nowe publikacje – rozdziały w książce

W monografii pt: „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”, pod red. Jacka Leśnego i Jędrzeja Nyćkowiaka, ISBN- 978-83-65362-90-2, 2016 ukazały się cztery rozdziały, których autorami są pracownicy Zakładu Patologii Molekularnej Instytutu.

 1. Mutacje w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a ryzyko rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
  Kałużna E, Januszkiewicz-Lewandowska D, Świątek-Kościelna B, Rembowska J, Wysocka-Leszczyńska J, Antosik D, Nowak J, str. 92-98.
 2. Nowe możliwości leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  Kałużna E, Januszkiewicz-Lewandowska D, Świątek-Kościelna B, Rembowska J, Wysocka-Leszczyńska J, Antosik D, Nowak J, str. 105-109.
 3. Znaczenie polimorfizmu rs4803217 genu IFNL3 (IL28B) w eliminacji wirusa C zapalenia wątroby (HCV).
  Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Kałużna E, Wysocka-Leszczyńska J, Antosik D, Rembowska J, Nowak J, str. 110-114.
 4. Przeciwwirusowe działanie szlaku OAS/RNaza L w odpowiedzi na infekcję HCV.
  Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Kałużna E, Rembowska J, Wysocka-Leszczyńska J, Antosik D, Nowak J, str. 115-120.

 

 

 

Powrót