Nowa publikacja: Synthesis, Antibacterial, and Anticancer Evaluation of Novel Spiramycin-Like Conjugates Containing C(5) Triazole Arm.

Klich K, Pyta K, Kubicka M, Ruszkowski P, Celewicz L, Gajecka M, Przybylski P
J. Medicinal Chemistry, 2016 Sep 8; 59 (17): 7963-73; IF-5.589; MNiSW-45

Link do publikacji

Powrót