Can geneticists treat cystic fibrosis?

Występujący:
Prof. dr hab. Michał Witt

Data:
4 października 2016 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót