Copy number variation (CNV) as an important element of genetic diversity

Występujący:
Dr hab. Piotr Kozłowski (ICHB PAN)

Data:
10 czerwca 2016 r. (piątek)
godz. 9:15

Miejsce:
Wydział Biologii UAM (sala Rady Wydziału)

Powrót