CRISPR/Cas9 technology for targeted genome editing.

Występujący:
Dr hab. Marta Olejniczak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Data:
2 kwietnia 2019 r.
godz. 13:00

Miejsce:
Sala seminaryjna IGC PAN

 

 

Powrót