Identification of functional MYC binding sites and target genes necessary for cancer cell growth based on the CRISPR / Cas9 screening assay

Występujący:
mgr inż. Marta Kazimierska

Data:
30 czerwca 2020 r.
13:00

Miejsce:
online

Powrót