Identification of novel class of regulatory noncoding RNAs interactig with ribosomes, processed from functional RNAs (mRNA, tRNA, snoRNA)

Występujący:
Dr Kamilla Bąkowska-Żywicka, Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk

Data:
18 listopada 2016 r. (piatek)
godz. 9:15

Miejsce:
Wydział Biologii UAM (sala Rady Wydziału)

Powrót