Identification of potential novel oncogene(s) from the highly amplified region 22q11.21 in laryngeal cancer.

Występujący:
Dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj

Data:
25 kwietnia 2017 r.
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót