Indirect regulation of SERPINB2 expression by Ah receptor.

Występujący:
Dr hab. Damian Brauze

Data:
7 maja 2019 r.
godz. 13:00

Miejsce:
Sala seminaryjna IGC PAN

Powrót