Influenza virus – functional importance of RNA secondary structure.

Występujący:
Dr hab. Elżbieta Kierzek,
ICHB PAN

Data:
2 grudnia 2016 r. (piątek)
godz. 9:15

Miejsce:
Wydział Biologii UAM (Audytorium Paczoskiego)

Powrót