Klasyczne i nieklasyczne markery przydatne do rozróżniania populacji ludzi.

Występujący:
Dr Patrycja Daca-Roszak

Data:
10 maja 2016 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót