Molecular characteristic of patients with complete androgen insensitivity syndrome (CAIS).

Występujący:
Dr Agnieszka Malcher

Data:
22 listopada 2016 r.
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót