Myeloid cells in the microenvironmental of pleural effusion.

Występujący:
Dr inż. biotechnol. Mariusz Kaczmarek (Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Data:
17 stycznia 2017 r.
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót