Pharmacogenetics of glucocorticoids treatment in inflammatory bowel disease patients.

Występujący:
Dr Marzena Skrzypczak-Zielińska

Data:
16 kwietnia 2019 r.
godz. 13:00

Miejsce:
Sala seminaryjna IGC PAN

Powrót