Pharmacogenetics of patients with Crohn’s disease treated anti-TNF drugs.

Występujący:
mgr inż. Michał Walczak

Data:
16 stycznia 2018 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót