Próba poznania funkcji niektórych genów regulowanych przez AhR.

Występujący:
Dr hab. Damian Brauze

Data:
15 marca 2016 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót