Role of microRNAs in the pathogenesis of hematological malignancies

Występujący:
Dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

Data:
5 listopada 2019 r.
godz. 13.00

Miejsce:
Sala seminaryjna IGC PAN

Powrót