Różnorodność ludzkiego genomu w dobie NGS.

Występujący:
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz (IGCZ PAN)

Data:
5 Kwietnia 2016 r. (wtorek)
godz. 13.00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót