Środowiskowe Studium Doktoranckie. Wykład III: Różnorodność ludzkiego genomu w zdrowiu i chorobie

Występujący:
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz

Data:
15 lutego 2017 r. (środa)
godz. 9:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

~

Powrót