Zastosowanie FISH w hematoonkologii.

Występujący:
Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
(prof. nadzw. IGCZ PAN)

Data:
1 grudnia 2015 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót