Światowy Dzień Walki z Rakiem

Od ponad 20 lat, 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Wskaźnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest jednym z najwyższych w krajach OECD i wynosi 228 zgonów na 100 tys. mieszkańców, przy średniej wynoszącej 191 zgonów na 100 tys. populacji, jak wynika z raportu Health at a Glance. Sytuację pogarsza niestety przedłużająca się pandemia COVID-19, która spowodowała, że wykrywalność nowotworów znacząco spadła. Jak podają różne źródła spadek w stosunku do roku sprzed pandemii – 2019 sięga nawet o 50%. To niestety będzie miało swoje konsekwencje w skuteczności terapii i wzroście liczby zgonów. Wyjątkowe obciążenie i często niewydolność systemu służby zdrowia w czasie pandemii to fakt, ale pocieszające jest, że nie dotyczy to badań naukowych nad chorobami nowotworowymi, które rozwijają się niezależnie.

Dzięki nowoczesnym metodom badań genetycznych Instytut Genetyki Człowieka PAN ma istotne zasługi w opracowywaniu i wprowadzaniu skuteczniejszych sposobów diagnostyki, innowacyjnych leków i podejść terapeutycznych. Od lat prowadzimy badania nad chorobami genetycznymi, również zwracając uwagę na ich aspekt diagnostyczny.

prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Więcej na temat prowadzonych w Instytucie badań nad chorobami nowotworowymi na https://www.facebook.com/Instytut.Genetyki.Czlowieka.PAN.

Powrót