Wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wariant Omicron

Wariant B.1.1.529 zwany Omicron pojawił się w Polsce pod koniec roku 2021 – dotychczas zidentyfikowano kilkadziesiąt potwierdzonych zakażeń tą wersją wirusa. Szybkie rozprzestrzenianie się tego wariantu wirusa na całym świecie pozwalało przypuszczać że również i w Polsce odsetek zakażeń będzie wzrastał. W Innowacyjnym Centrum Medycznym Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu w okresie Świąt Bożego Narodzenia przebadano 96 kolejnych pozytywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w próbkach pobranych od 23 do 25 grudnia 2021; odsetek zakażeń wersją Omicron wynosił wtedy 6%. W dniu 10 stycznia 2022  wykryto zakażenie  wirusem SARS-CoV-2 w kolejnych 111 próbkach i w tej grupie stwierdzono 70 przypadków zakażenia wariantem Omicron. Według naszej oceny częstość zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wariant B.1.1.529 w Wielkopolsce to obecnie około 60%, co oznacza 10-krotny wzrost w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Powrót