Miłośnicy roślin – o pionierskich dziełach wybitnych botaników

Występujący:
mgr Karolina Tomczyk-Kozioł
Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich

Data:
6 lipca 2017 r. (czwartek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót