Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność biologia molekularna). Od lutego 2017 roku jest doktorantką w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej. Obecnym obszarem jej zainteresowań są badania związane z molekularnym podłożem pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD).

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Polska Nagroda Ingeligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierowtnej dyskienzy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA.

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA”

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Przyznał: SKN "Biosfera" przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne pt. "Identyfikacja genów potencjalnie zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek" podczas X Wykładów Otwartych z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu

Kto:
mgr Alicja Rabiasz
prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Złota Helisa
Przyznał: Nagroda - "Złota Helisa", została przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

"Złota Helisa" przyznana podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (13-15.09.2018, Bydgoszcz) za plakat: "Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis"