Absolwentka Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra biochemii uzyskała broniąc pracy dyplomowej pt. „Wpływ typu wektora reporterowego na regulację aktywacji promotorów eukariotycznych przez metabolizm komórkowy”. Praca powstała w Zakładzie Biochemii Komórki, pod promotorstwem dr hab. Anety Kaszy, prof. UJ. Praca licencjacka pt. „Własności migracyjne nieustabilizowanej linii komórek upigmentowanego czerniaka Bomirskiego” powstała w Zakładzie Biofizyki pod opieką dr hab. Martyny Elas, prof. UJ.

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej zdobywała przy projekcie w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej na Oklahoma State University podczas semestralnej wymiany studenckiej oraz podczas praktyk studenckich w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie doktorantka, uczestniczy w projekcie OPUS 16 pt. „Nierozwikłane zagadki molekularnych podstaw pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) – identyfikacja dużych delecji genomowych i izoform transkryptów”.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Joanna Jurczak
Helisa 2022
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, VI Polski Kongres Genetyki, Kraków, 27-30.06.2022 r.

za najlepsze plakaty zaprezentowane na sesji Genetyki Człowieka: Joanna Jurczak, Zuzanna Bukowy-Bieryłło, Hanna Przystałowska-Macioła, Patrycja Daca-Roszak, Roman Jaksik, Michał Witt, Ewa Ziętkiewicz - Functional studies on in vitro differentiation of airway epithelium in ALI culture as a tool for modeling ciliopathies.