Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z Instytutem Genetyki Człowieka jestem związana od momentu realizacji pracy magisterskiej.
W Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu wykonywałam również część eksperymentalną mojej pracy doktorskiej. Odbyłam dwukrotnie staż naukowy w grupie Prof. Jacquesa J.M. van Dongena, na Wydziale Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (2004 r. i 2006 r.) zajmując się tematyką związaną z diagnostyką minimalnej choroby resztkowej. Stopień doktora uzyskałam na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2007. W roku 2019 uzyskałam stopień dr hab. n. med. w oparciu o cykl publikacji zatytułowany „Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”.

Pracę w Instytucie rozpoczęłam jeszcze w czasie studiów doktoranckich (2006 r.) na stanowisku biologa, a następnie asystenta i adiunkta, a od 2021 r. jako profesor Instytutu.

Tematyka moich badań koncentruje się wokół ostrej białaczki limfoblastycznej, najczęstszego nowotworu wieku dziecięcego. Interesuje mnie poznanie biologii i różnorodności tej choroby
na poziomie genetycznym i epigenetycznym. Równie ważne są aspekty praktyczne, związane
z monitorowaniem skuteczności leczenia i poszukiwaniem nowych czynników o wartości prognostycznej. Brałam udział w tworzeniu polskich standardów dotyczących badań molekularnych w hematoonkologii, w tym chimeryzmu poprzeszczepowego i diagnostyki minimalnej choroby resztkowej.

Wyświetl mój profil ORCID

Publikacje

Aging of preleukemic thymocytes drives CpG island hypermethylation in T-cell acute lymphoblastic leukemia.

Roels J, Thenoz M, Szarzynska B, Landfors M, De Coninck S, Demoen L, Provez L, Kuchmiy A, Strubbe S, Reunes L, Pieters T, Matthijssens F, Van Loocke W, Erarslan‐Uysal B, Richter-Pechanska P, Declerck K, Lammens T, De Moerloose B, Deforce D, Van Nieuwerburgh F, Cheung LC, Kotecha RS, Mansour MR, Ghesquiere B, Van Camp G, Vanden Berghe W, Kowalczyk JR, Szczepanski T, Dave UP., Kulozik AE, Goossens S, Curtis DJ, Taghon T, Dawidowska M, Degerman S and Van Vlierberghe P

Blood Cancer Discovery, 2020 Nov 1st,1 (3): 274-289; DOI:10.1158/2643-3230.BCD-20-0059 Epub 2020 Sept 23

MNiSW-5

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda PTGC
Przyznał: PTGC

Podczas XI Zjazdu PTGC w Bydgoszczy, Małgorzata Dawidowska – kierownik Samodzielnej Grupy Badawczej Hematoonkologii Podstawowej i Translacyjnej w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu genetyki człowieka w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy habilitacyjnej: „ Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda Naukowa Miasta Poznania - 2023.
Przyznał: Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Nagrodę przyznano za kompleksowe badania podłoża molekularnego i mechanizmów patogenezy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, łączące aspekty poznawcze i aplikacyjne. Do nagrody przedstawiono cykl 5 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych w latach 2021-2022.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda za najlepszą pracę przeglądową roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą publikację przeglądową roku 2018 pt.: „T-cell acute lymphoblastic leukemia from miRNA perspective: Basic concepts, experimental approaches, and potential biomarkers” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Blood Reviews