Jest absolwentka kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od października 2016 jest doktorantką w Zakładzie Biologii Molekularnej i Klinicznej. Obszarem jej zainteresowań badawczych jest analiza profilu ekspresji cząsteczek miRNA w dziecięcej T-komórkowej ostrej białaczce limfoblastycznej (T-ALL) oraz badania funkcjonalne wpływu inhibicji i mimikry wybranych miRNA na hodowle komórek białaczkowych.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
2 Nagrodę w Specjalności Genetyka człowieka.
Przyznał: ZG PTG

W ramach II edycji konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Genetyczne na najlepszą pracę oryginalną oraz rozprawę doktorską w zakresie genetyki z 2023 roku

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich mgr inż. Monika Drobna-Śledzińska, doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej.
Przyznał: FNP

START jest programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im realizację planów naukowych.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Stypendium
Przyznał: Dyrektor IChB PAN

Stypendium na rok akademicki 2020/21

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Stypendium
Przyznał: Stypendium Miasta Poznania

Stypendium Miasta Poznania dla młodych badawczy za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów opartych o mikroRNA, leżących u podstaw dziecięcej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Wyróżnienie
Przyznał: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Mgr inż. Monika Drobna otrzymała wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant za publikację pt.: „Identification of endogenous control miRNAs for RT-qPCR in T-cell acute lymphoblastic leukemia” [Drobna M, Szarzyńska-Zawadzka B, Daca-Roszak P, Kosmalska M, Jaksis R, Witt M, Dawidowska M; Int J Mol Sci, 2018, 19 (10): e2858].

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Nagroda za najlepszą pracę przeglądową roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą publikację przeglądową roku 2018 pt.: „T-cell acute lymphoblastic leukemia from miRNA perspective: Basic concepts, experimental approaches, and potential biomarkers” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Blood Reviews

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Stypendia dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019,
Przyznał: Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Nagroda za pracę pt.: "Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro".
Przyznał: Prezydent Miasta Poznania

Za wyróżniającą się pracę magisterską.