Bakteryjny system CRISPR/Cas9 jako narzędzie do modyfikacji genomu.

Występujący:
Dr M. Hryhorowicz (UP Poznań)

Data:
13 października 2015 r. (wtorek)
godz. 13:00

Miejsce:
Instytut Genetyki Człowieka PAN (sala seminaryjna)

Powrót